Evenementen

Ledenvergadering 20-12-2022

Dinsdag 20 december is een ieder weer van harte uitgenodigd op de ledenvergadering om 20.00 uur in De Kandelaar.

AGENDA LEDENVERGADERING V.V. ’s-HEERENBROEK 20-12-2022: 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3.  Verslag penningmeester seizoen 2021/2022
 4.  Begroting
 5.  Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar Piet v/d Sluis.
 6. Kandelaar, gemeente
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Tags:
hofstederijopleidingen.pngslagerijvanguilik.pngbernardkeppel.pngdeweste.pnghairqueen.pngheutink&heij.pngvandijkgroothandel.jpgblomauto.pngautotaalglas.pngfov.pngbergmakelaardij.pngvisscher_mastenbroek.pngdesmaakfactor.pngboerverzekeringen.pngsebo_personeelsdiensten.pngumbouw.pngrecyclingkampen.pngmailservicezwolle.pngschuttetweewielers.pngidagro.pnguitgekookt.pngmuldertweewielers.pngkeukendesign_kampen.pngbbm_advocaten.pngpartyverhuurzwolle.pnghet_notarieel.pngh_deleeuw.pngloonbedrijf_bastiaan.pngweeghel_gewasbescherming.pngsheerenhoeve.pngbastiaan_installatie.pngwielinkzalk.pngvdbergmastenbroek.pngspijkerboer_bouwadvies.jpgnl_ecco_com.pngprofnormkampen.pnghoutburcht.pngphverhuur.pngcafeeigenwijs.pnghofstederijopleidingen.pngslagerijvanguilik.pngbernardkeppel.pngdeweste.pnghairqueen.pngheutink&heij.pngvandijkgroothandel.jpgblomauto.pngautotaalglas.pngfov.pngbergmakelaardij.pngvisscher_mastenbroek.pngdesmaakfactor.pngboerverzekeringen.pngsebo_personeelsdiensten.pngumbouw.pngrecyclingkampen.pngmailservicezwolle.pngschuttetweewielers.pngidagro.pnguitgekookt.pngmuldertweewielers.pngkeukendesign_kampen.pngbbm_advocaten.pngpartyverhuurzwolle.pnghet_notarieel.pngh_deleeuw.pngloonbedrijf_bastiaan.pngweeghel_gewasbescherming.pngsheerenhoeve.pngbastiaan_installatie.pngwielinkzalk.pngvdbergmastenbroek.pngspijkerboer_bouwadvies.jpgnl_ecco_com.pngprofnormkampen.pnghoutburcht.pngphverhuur.pngcafeeigenwijs.png