Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen

Ledenvergadering donderdag 20 december 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor onze ledenvergadering op donderdag 20 dec. 2018 om 20:00 uur in de Kandelaar.

AGENDA LEDENVERGADERING V.V. ’s-HEERENBROEK 20-12-2018: 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3.  Verslag penningmeester seizoen 2017/2018
 4.  Begroting
 5.  Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar Jeanet v/d Wetering en Dick Kluiver. 
  • Tegenkandidaten kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste 3 leden, worden aangemeld tot 3 dagen voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris.
 6. Kandelaar, gemeente
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur

bastiaan.pngschutte.pngbbm-advocaten.pngblom_auto.pngid-agro.pngbergmakelaardij.pnghoutburcht.png123verhuur.pngh_uitgekookt.pngphverhuur.pngbastiaan_installatietechniek.pngoostindie.pngbrugmedia.pngboerverzekeringen.pnganytime.pngautotaalglas.pngprofnorm.pngvan_guilik.pngweeghel_gewasbescherming.pngvdberg.pngsmaakfactor.pnghofstede_rijopleiding.pngEcco-Nederland.pngbernardkeppel_cleaning.pngwielink_zink_en_daktechniek.pngcafeeigenwijs.pnghetparochiehuis.pngb0_mulder_tweewielers.pngmail_service_zwolle.pnghdeleeuw.pngsheerenhoeve.pnghairqueen.pngubink_meuleman_bouw.pngsebo.pngbastiaan.pngschutte.pngbbm-advocaten.pngblom_auto.pngid-agro.pngbergmakelaardij.pnghoutburcht.png123verhuur.pngh_uitgekookt.pngphverhuur.pngbastiaan_installatietechniek.pngoostindie.pngbrugmedia.pngboerverzekeringen.pnganytime.pngautotaalglas.pngprofnorm.pngvan_guilik.pngweeghel_gewasbescherming.pngvdberg.pngsmaakfactor.pnghofstede_rijopleiding.pngEcco-Nederland.pngbernardkeppel_cleaning.pngwielink_zink_en_daktechniek.pngcafeeigenwijs.pnghetparochiehuis.pngb0_mulder_tweewielers.pngmail_service_zwolle.pnghdeleeuw.pngsheerenhoeve.pnghairqueen.pngubink_meuleman_bouw.pngsebo.png